HANDVERK

Vi lagar produkt til hage/utemiljø som benker, bord og blomekassar.  Sjå prisliste.  Vi kan også lage andre produkt på førespurnad.  Kontakt arbeidsleiar Ivar Birkeland på tlf 53 42 83 03, e-mail: ivar@viergo.no.