HANDVERK

Vi lagar produkt til hage/utemiljø som benker, bord og blomekassar. Vi tar også i mot makuleringsoppdrag. Sjå prisliste. Vi kan også lage andre produkt på førespurnad. 

 

Kontakt arbeidsleiar Ivar Birkeland på tlf 53 42 83 03, e-mail: ivar@viergo.no.

Blomsterkasse med blomster
2008-06-18 01.15.46