Velkommen til oss!

Vår visjon:  Vi skal vere best på opplæring og utvikling i vår bransje – kvalitet og trivsel i alt vårt arbeid.

 

Vi bidrar til personleg vekst og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid og arbeidstrening. 

Du søkjer på arbeid hos oss gjennom NAV.

 

Ønskjer du meir informasjon om oss og våre arbeidsarenaer er du velkommen til oss i Bremnesvegen 900, på Rubbestad.

Tlf 53 42 83 00, e-mail: post@viergo.no.

 

Alle våre arbeidsleiarar har fagutdanning og lang erfaring innafor sitt felt. Vi har gode rettleiarar på alle avdelingar.

IMG_1755.jpg

Bakeri

Catering

Handverk

2013-08-26 09.58.03.jpg

Vaskeri & Renseri